FoxHotel
Ökat resultat: € *

Mångdubbla dina möjligheter

Din farm kan ha ca 3 gånger fler avelsdjur än vad man normalt har. Och således tre gånger större produktion.

Använd FoxHotel så kan du åtminstone fördubbla ditt resultat.

Fyll i fälten och se hur du ökar ditt resultat. Utan att förstora din farm!